Ružínsky most

havarijný stav mostu na št. ceste II. triedy 

Pre potreby informovania verejnosti spracoval Vladimír Čuchran, pôvodne stavebný technik, teraz invalidný dôchodca. Ďakujem za pozornosť a Váš čas venovaný návštevou stránok.

Stránky spustené 4.2.2017 

Loading

(MOJE) POSTREHY

Most Ružín

Kto nevie, tak v skratke: most na štátnej ceste začal vykazovať koncom roka 2016 taký zlý statický stav, že správca Košický samosprávny kraj, vyriešil situáciu tak, že most dal zahatať, čím odrezal časť regiónu od ostaného sveta a dotknutým tak podaroval hádam najhorší darček, ako mohol dať svojmu kraju práve ku najkrajším sviatkom roka. Tak na to takéto Vianoce Robinsoni určite skoro nezabudnú.

Most je označený č. 20

Neviem, ako komu, ale mne jasné len to, že správca nezvládol svoju úlohu. Nuž, veď kto iný ako správca, či majiteľ sa má starať o svoj, či zverený majetok. Ja, ty? Nie! Je to on, správca s presne definovanými povinnosťami aj právami.

Na úvod hádam všeobecný súhlas.

Odhliadnuc od povinností správcu mosta, čo si pekne hovel v teple, mysliac, že si, že majetok sa spravuje od stola a že fyzikálne zákony fungujú na (kapitánov) rozkaz a zbožné prianie, náš most (lebo je náš, štátny) sa zdá znenazdajky rozhodol, tak ako sa správca prekvapene tvári, nejako v rozpore so zámerom správcu, aby tu bol navždy, tak náš most sa rozhodol spadnúť. Lebo, tak to odborníci vyhodnotili, vidiac pokles vozovky, mostovky, čo už muselo udrieť asi všetkým do očí. A asi to zbadal aj nejaký papaláš, čo ho podhodilo na moste v kresle nejakej limuzíny prezerajúc si región, toho času, ale aj onoho, pánu bohu za chrbtom. Či skôr majúc ho v nejakom telovom otvore. S prepáčením. Ale je to tak. Ale aj laik, by už mohol vidieť, že niečo nie je v poriadku.

Zatiaľ nám správca ale nič nového neprezradil, okrem medializovaných a málo hovoriacich správ. Nehovoriac, že hodnotiaca správa, fotky, video, ako by to mohlo byť zvykom, by mohla byť na webstránke správcu, či správy ciest, keď si už tí chlapci vo funkciách nejako takto podelili rajóny a tým aj svoje panstvá a príjmy. O to zvlášť, že žijeme v informačnej dobe, čo nás v tejto krajine stálo zopár miliónov, na to, aby sme sa dozvedeli, že v krajine pod Kriváňom to vlastne nefunguje. Akurát peniažky sa preflákali.

Tri dni uleteli a ešte k tomu pár týždňov naviac, lebo každé čudo tri dni trvá a téma pomaly zapadá prachom, až na to, že obchádzka pre odrezaný kus sveta, čo nastal okamžikom zákazu akéhokoľvek pohybu po moste, včítane venčiacich psíkov, čo bol darček novodobým Robinsoncom, tak táto lesná účelová cesta, sa razom stala stredobodom pozornosti a to až takej miery, že tam hádam odhŕňajú sneh ešte pred napadnutím, nahŕňajú lesnú hrabanku, aby sa nedajbože pustovníci na zvyšku sveta neozvali. No zato oni sa pekne nahlas ozývajú, len ten hlas a sťažnosti v krajskom meste vyslyšaný nie je.

Nuž rozoberme si niektoré aspekty.

Je možné, aby sa stav mostu, vlastne v tomto prípade teraz už umierajúceho pacienta, mohol náhle zhoršiť, ak mu bola poskytovaná náležitá a čo najlepšia starostlivosť?

V zdravotníctve sme si vytvorili nejaký obranný mechanizmus - úrad, čo by mal dohliadať nad problematikou zdravia ľudskej populácie. V technickej oblasti akou je stavebníctvo, či doprava nič také, pokiaľ viem, nejestvuje. Tu si ľudia musia poradiť sami. Však sme národ pracovitý a nápaditý. A to dáva priestor pre rozličné úvahy, ortiele.

Tak skúsme jednu takúto úvahu.

Cestnú dopravnú sieť krajiny, tvoria základné a podružnejšie dopravné komunikácie. Presne ako cievy v našom, či hociktorom živom organizme. Na jednotlivé kategórie sú vytvorené pravidlá, normy a ako býva zvykom, fungujú aj výnimky, bez ktorých by sme tu nemali evidovanú takú dopravnú sieť, akou sa chválime. Pozná to hociktorý cudzinec, čudujúc sa nad kvalitou našej dopravnej siete, nad parametrami, vybavenosťou, službami. Pozná to žiaľ v tom zlom zmysle slova, nadávajúc na diery, dopravné značenia, večné obchádzky a uzávery, na výberčích pokút, číhajúcich ťažiť z existujúcich nedostatkov. Pretože pod pojmom diaľnica taký reprezentant zahraničnej civilizácie odchovaný na skutočných diaľniciach, má svoje predstavy, tak isto ako o ceste druhej triedy, kde sa nachádza inkriminovaný most. Nuž povedzme to nahlas, bez uplatňovaných výnimiek by evidovaná dopravná sieť bola oveľa, ale vážne, oveľa chudobnejšia. Lebo tváriť sa, že máme rýchlostnú komunikáciu, na ktorej je v extraviláne úrovňová križovatka je prinajmenšom podvod, lebo úrovňové križovanie tam nemá čo hľadať, veď takto stráca svoje deklarované parametre. Lenže platí pravidlo výnimky. Môže. Takže vnáša negujúci faktor. Ináč povedané oblbujeme sami seba, hráme sa na to, že niečo máme, no v skutočnosti to nemáme. Alebo, ako málo znalí sa oblbovať dáme, napríklad aj takou prestrihnutou páskou na otvorení diaľnice, rúčkami sexbomby uprostred rozostavaného staveniska diaľnice. Papier znesie všetko a tak sa v našej databáze ciest ocitajú úseky ciest, ktorých túžbou by bolo byť naozaj tým, ako sú kategorizované, deklarované a sú na ne čerpané prostriedky. Skrátka pokračuje sa tam, kde sa to začalo, v časoch prekračovania plánov v neefektívnych výrobniach, na zvädnutých poliach v čase hlbokého vymieľania mozgov. Pokračuje to a ako sa zdá, úspešne.

Ak má komunikácia, cesta, spĺňať svoj určený účel,

musia všetky jej prvky dosahovať parametre, ktoré sa od nej požadujú. V prenesení na most, na ceste druhej triedy, ten musí zodpovedať zaťaženiu vyjadrené nejakou zaťažovacou schémou, bremenami a zaťažovacími podmienkami, určenými pre objekt nachádzajúci sa na trase tohto dopravného významu.

Predpokladám, že prevoz bremena akým je cestný prepravník s drevom spadá s rezervou do zaťažovacej schémy mostu na cestnej sieti druhej triedy. Veď takéto bremená sú úplne samozrejmé aj na nižších triedach a samozrejme aj na prístupových účelových, pretože bez nich by sa náklad až na náš spomínaný most nedostal. Teda obecne vzato, preprava dreva nemala nijak vybočiť z rámca bežnej dopravy na ceste a moste druhej triedy. A teda, ak sa jedná o predpokladané a normové prípustné zaťaženie, nejaká drevorubačská zlatá horúčka v priľahlom území nijak nemala ovplyvniť stav mosta.

Ovšem, ak ten most bol zdravý. Bol zdravý? Nepoznám jeho minulosť, čosi sa píše, boli vydané nejaké opatrenia na regulovanie prevádzky na ňom, takže, zdravý nebol, lebo mal obmedzenia, mal sa mierniť v aktivitách, na základe nejakej zistenej diagnózy.

Otázka č.1:

prečo už v tomto štádiu správca nemal pripravené riešenia na zvládnutie situácie, ktorá nutne nastane, že bude treba riešiť statické problémy a bude treba most z prevádzky vylúčiť, riešiť obchádzaky a provizória?

Lenže, ak sa stalo to, že pričinením takejto prepravy sa zhoršili statické parametre nášho mosta, tak tu niečo nehrá.

Most už dávno musel trpieť diagnózou, ktorú možno nazvať jednoducho - nevšímavosť. Most a jeho časti neodchádzajú, teda nekazia sa, nepoškodzujú nekorodujú, neerodujú za krátke obdobie a už nie za ročné obdobie čím myslím jar, leto, jeseň, či zima.

Ale sú aj extrémne prípady.

Čo som zistil a dedukujem

Konštrukcia mostu je riešená ako dva skriňové duté nosníky v statickej schéme "T T" vzájomne konzolovite spájané spôsobom letnej montáže, teda, že každý následovný prefabrikát, blok, je vlastne prilepovaný kontaktne na predchádzajúcu vybudovanú konštrukciu konzolovite vyloženú a spriahovanú s ňou kotevnými káblami, ktoré sú predpäté s vloženým napätím. Predpätie je sústredené v miestach ťahových napätí v našom prípade, ak ide o konzolovitý tvar a schému dvoch T nosníkov klenutých nad ramenom koryta rieky, nádrže, v strede s kĺbom je to horná časť. Predpäté pramence špeciálnych oceľových drôtov sú prekotvované na každom konci prefabrikátu a nakoniec ako celok. Keďže ide o prefabrikovanú technológiu, továrensky vyrobené dielce mali presne umiestnené rúrkové trasy pre budúce vťahované montážne predpäťové laná. Kotvený prvok sa potom zaklínovaním na konci každého dielca a nakoniec aj celej sústavy, stal predpätým nosníkom, s racionálnym premenlivým prierezom, kde sa takto vložením tlaku predpätím v ťahovej oblasti konštrukcie zlepšujú vlastnosti nosníka umožňujúci aj subtílnejšie dimenzie. Kotviace laná vedúce trubkami nezostávajú voľné, ale sú pre spolupôsobenie s konštrukciou vyplňované, injektované pod obrovským tlakom cementovou maltou. Tým sa zároveň zabráni korózií tejto hlavnej výstuže.

Občasným nakuknutím do mediálnych správ som sa dozvedel,

že jednotlivé prvky sú ohrozené, že nastal pokles konzoly mosta, z čoho by som predpokladal že hlavná nosná výstuž odchádza, končí jej účinnosť. Predpokladám, že príčinou je napadnutie koróziou hlavnej výstuže, predpätých lán, následkom čoho je znížený ich prierez a teda únosnosť a oceľ prešla do trvalých plastických deformácií, kde je už len krôčik ku prasknutiu lán a celkovej deštrukcii mosta. To všetko asi následkom prieniku vody do konštrukcie v časti nad, teda vrchnej časti, v mostovke, ktorá je netesná, pretože absentuje hydroizolácia, alebo tá už prestala plniť svoju funkciu. Dynamické účinky dopravou sa môžu podieľať na pohybe jednotlivých krýh krytu vozovky, trhliny sa roztvárajú, vznikajú ďalšie a dávajú tak možnosť preniknúť vode ďalej do betónu. Na betón útočiaca voda a ešte k tomu aj roztok soli rozširuje mikrotrhlinky v ťahom namáhaných častiach betónu, preniká hĺbkovo a až do kryštalickej väzby betónu, ktorý takto rozožiera a vymýva vápenaté zlúčeniny cementového spojiva. Do toho ešte pôsobia účinky mrazu. Súčtom všetkých faktorov postupuje deštrukcia do hĺbky materiálov a prvkov.

Správa VUC-ky (Košický samosprávny kraj) spomína, že sú aj nejaké degradované betónové časti, vykazuje sa pokles pevnosti betónu v tlačených častiach, čo sú časti na úložných častiach nosníkov, v miestach votknutia nosníkov do pilierovej podpery mostu, predpokladám, že nielen povrchovo, ale prierezovo, čo je tiež veľmi zlé.

Takéto poškodenia sú potom ťažko zlučiteľné so životom mosta. Keďže je to železobetónový most, ide tu o zlyhanie jeho základných funkcií. Vidiac to tak, je to viac než zlé. Lenže toto moje konštatovanie nemajúc v ruke ani základné konštatovania o nálezoch, rozsahu, bez jediného snímku sú len odhadom a predpokladám, že správnym. Konzílium správcu nevydalo o stave žiaden odborný dokument, viem akurát o

https://web.vucke.sk/files/aktuality/most-ruzin-zakladne-info.pdf

Čo ďalej?

Nerád mám debatné krúžky, ktoré nikam nevedú. Rád sa potýkam s problematikou, ak sú karty vyložené, čo nie je tento prípad.

Nemyslím, že sa z tohto dožívajúceho mosta stane mladá nevesta. Udržiavanie ho pri živote, stoj čo stoj, predĺžuje agóniu, prinesie obrovské náklady a ako vždy skutočné náklady budú oveľa vyššie ako plánované a vyčlenené. Nedokončených pahyľov stavieb skrachovaných na finančnom poddimenzovaní, máme v krajine dosť, nerád by som vidieť aj tento most vystavený na "obdiv" ako pamätník neschopnosti správcov.

Myslím, že už na stole kompetentných by mala byť prvotná štúdia, zmeny dopravného riešenia oblasti v naväznosti na širšie vyžitie oblasti, rozvoj regiónu, riešenie do budúcnosti. Veď táto cesta je v štádiu rozostavania už desiatky rokov, má zhotovené čiastkové úseky pri Jahodnej, obchvaty obcí pri nádrži a mám pocit, že dopravné riešenie, poloha mosta, jeho šírkové usporiadanie, nezodpovedná požadovaným parametrom dvojky.

Mostný úsek

a porovnanie z rekonštruovaným úsekom pri Košickej Belej

Kompetenčne patrí most do samosprávneho kraja,

mesta hrdiaceho sa titulmi od výmyslu sveta, svetovými rekordmi, zápismi do kníh, skrátka na môj vkus veľa cirkusu, hoci zábavu, šport treba, ale nemali by tieto aktivity fungovať ako potemkinovská zástera, či nadháňačka volebných percent. Prečo tak vravím? Myslím si, dôležitejšie je fungovanie niečoho, za čo sú zodpovední kompetentní a dokonca k tomu aj zvolení a platení, než rozličné hry, skrývačky, zakrývajúce pochybné hospodárenia, tendre, tunelovačky, mestského, krajského, či štátneho dosahu. Lenže šou je populárnejšia u verejnosti než funkčnosť, fungovanie úradov a kompetentných na zverených miestach. To hovorím aj o meste, o kraji, o štáte. Čiže vyhráva populizmus, nie pragmatizmus. Ľudia sa radi nechajú opiť primátorskym punčom, pivom s guľášom, čo si ešte aj zaplatia z odobratých daní.

Samosprávny kraj je ďalšou inštitúciou, ktorá nám v tomto malom štáte vládne - a neslúži.

A vládne nám politicky a nie odborne. Vlastne všade je to tak... Aparát ľudí, komisie, uznesenia, hrátky s papiermi, výkazy činností, percentá, fajfky na predvolebnej tabuli a neviem čo ešte, viac slov než činov, stranícke záujmy, politické váhy na meranie odborných záležitosti, delenie financií podľa politického trička i treníriek. Ľudia zapredajú žiaľ aj spodky.

https://web.vucke.sk/

Ale ako dosiahnuť odbornosť?

https://vodaprezivot.blogspot.sk/2016/08/ako-docielit-odbornost-v-riadiacej-sfere.html

Dotknem sa dopravy. Pracoval som ako prípravár dákych 11 rokov v Cestných stavbách s pôsobnosťou vo východoslovenskom kraji. Mali sme hlavného cestného investora CIÚ, čo bol štátny investor. Peniažky boli na ministerstve a v Košiciach a Prešove mali svoje odborné technické pracoviská. Vedeli čo majú robiť, boli koncepcie na cestách tried I-II, neviem či aj investície na trojkách, lebo sme mali aj okresné správy ciest. Diaľnice boli vtedy v štúdiách a územných plánoch. Nuž ako odborné tímy sme nepotrebovali rady poslaneckého zboru, čo a ako rekonštruovať, kde investovať. Akiste rozhodovala v pozadí všemocná KSČ, ale do techniky nám nevŕtali. Lebo jej tiež nerozumeli, tak ako dnes naši vládcovia. Brzdu vo forme ďalšieho riadiaceho článku sme našťastie nemali. Existovalo KNV, ale ten investorovi priamo nevelil. Ťahal za politické šnúrky. Tu treba uprednostniť na tento rok to, tam ono. Podľa súdruha poslanca, čo tam mal chalupu a trepať sa mu nechcelo po nejakej zanedbanej dvojke.

Investor skákal len do výšky, ako mu dovolilo ministerstvo. Tam je myšlienka, tam by sa mali premietať požiadavky v súlade so štátnou koncepciou dopravy. Nemožno predsa dopustiť, aby dopravná sieť sa realizovala nekoordinovane. Čo kraj to iný mrav, pretože tam vládne iný politik. Súvisia s tým predsa koordinácie, finančné plánovanie, časové harmonogramy, prekládky, obchádzky a tie majú ďaleko nadregionálny rozmer. Tak načo ďalší medzičlánok, čo je len administračným centrom?

Dokáže KSK transformovať do požiadaviek kraja prostredníctvom územných plánov do rozvojových, investičných požiadaviek kladených na štát?

Ako to vyzerá, nevedia. Veď nefungujú ani dopravné regioálne generely, plány dopravy oblasti, sú taktiež ako mestské ovplvňované mocou, politickou finančnou. Tak čo s nimi?

Na objekty mali investori pasporty, s evidenciou stavu, životopisom. A spomeniem, keď som vybavoval pre KSK v úlohe žiadateľa grandu ako stavebný projektant úvodnú dokumentáciu pre zaradenie pamiatkovo chránenej budovy polikliniky stred v meste, do finančného grandu, kde objednávateľom boli správa budov KSK a ja ako taký somár, som im ešte naháňal ku projektu hromadu podpisov od úradníkov KSK, ktorí sa mali pod dokumentáciu ako žiadatelia podpísať. No to ich bolo! A chudáci niektorí ani nevedeli, že budova spadá pod ich správu! Nuž opomenúť veľkú budovu polikliniky, že ju spravujú je silné kafé...

Prejdem trošička ku správe KSK ku mostu

https://web.vucke.sk/files/aktuality/most-ruzin-zakladne-info.pdf

a dotknem sa niektorých oblastí:

Namátkovo spoločensko-politická

Ujovia, tety v zbore poslancov, v správe KSK,

rád by som videl výsledky, kde je vaša činnosť v oblasti starostlivosti o majetok, v oblasti dopravy, v cestovnom ruchu, zabezpečení zdravotnej oblasti, prežitia odrezaných častí, narušenia infraštruktúry, vlastne všetkého, čo ste spôsobili vznikom havarijného stavu spomínaného strategického mosta, lebo dopad nefungovania mosta je širokospektrálny. Načo vás tam máme, čo je obsahom vašej činnosti, keď vám unikajú podstatné životne rozhodujúce fakty? Nemyslíte si, že vás platíme my? Nemyslíte, že v právnom štáte platia pravidlá, zodpovednosť, trest za ujmu pre každého, KSK nevynímajúc? Ako občan vidím nedostatky poukazujem na ne, poukazujem na trestuhodnú zanedbanosť neriešenie odbornej problematiky a teda si myslím, že kompetentní zlyhali.

Je koniec roka a paradoxne sa dozvieme, aké ste si všetci na svoje kontá pripísali odmeny z našich daní. Neviem komu ako, ale mne takúto správu územia, objektov, majetku určite netreba.

Namátkovo technická oblasť - otázky:

  • Ak deformácie mostovky prekročili 5-násobok dovolenej miery je to už verejné ohrozenie a KSK to pripustilo! Veď most sa už odľahčuje zo strachu pred sadnutím povestného vrabca na komín ako v groteske.
  • Teraz sa zisťuje, že zatekalo pod kryt mostovky, či do nej a spôsobovalo eróziu armatúry? Neboli smiešne peniaze na opravu hydroizolácie?
  • Teraz zisťujú, že koróziu spôsobili soli z posypov, ktoré oni realizovali v rámci zimnej údržby ciest?
  • Zisťujú, že pevnosť betónu je znížená, betón degradovaný asi aj v hmote a napriek tomu chcú riešiť problém rekonštrukciou? Veď sami priznávajú zanedbaný stav, pokročilé štádium degenerácie, kvalitu prvotného prevedenia. A to nik ešte asi nevidel stav pod vodnou hladinou.
  • Správca je situáciou absolútne zaskočený. Hovoriť, že sa most bude rekonštruovať, ja táraninou, pretože nemal a nemá riešenie na obchádzky a tá by musela byť pripravená vopred, ak chceli most staticky rekonštruovať. To znamená, obchádzky mali byť už na svete a zrealizované, veď to nie je otázka chvíle. Lenže správca nemá nič pripravené!
  • Premostenie je dlhé cca 160m. Ak by sa mal realizovať nový objekt, poukazujú na zakladanie pod vodnou hladinou. Nejde o nerealizovateľnú technológiu, založenia, ale taktiež existuje letmá betonáž pre dané rozpätia, s brehovým založením, bez založenia medzipodpôr v priehrade. Samozrejme ide aj o majektoprávne vysporiadania, ale keď to zvládali dialničiari či Jaguár, za výrazného kšeftovania s pozemkami našimi papalášmi, tak hádam čosi v kase zvýši aj na východ. Či?

V prvom rade, ak už to tak (ne)funguje

mali vzniknúť tlaky od poslancov KSK na okamžité kroky vedúce k riešeniu havárijného stavu a mali padať hlavy. Je nezmyslom, ak zotrvávajú na funkciách ľudia, čo zlyhali. V celom reťazci. Nepostrehol som nič, možno sa mýlim a zoznam zodpovedných už leží na stole u prokurátora.

Lenže nežijeme v zodpovednej krajine s kompetentnými ľuďmi na patričných miestach. Všetci na problém čučia "jak bager na tvardu hlinu", sú úplne paralyzovaní, nepripravení, ale všetci si ešte sedia na svojej r..i na teplom miestečku zvanom Košický samosprávny kraj.

https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/6/22/2287546/2287546_300x200.jpeg?rev=3

ďalší otáznik: Dozvedám, sa že KSK dnes mesiac po uzavretí mosta už rieši tender na dodávateľa stavby.

Neverím! To už je spracovaný projekt pre stavebné povolenie? Už je spracovaná aj tendrová dokumentácia? Nejak rýchlo na slovenské pomery. Skôr asi hovorkyňa nevie o čom hovorí. To už máme pripravené aj obchádzky, nemyslím tie cez Prešov a podobne, ale účelné a racionálne a to už máme riešené aj majetkoprávne vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou? To naozaj mám veriť, že oslovili majiteľov susedných pozemkov, ktoré akiste stavba bude potrebovať ku stavenisku?

A že sa nám nechystajú na rýchle riešenia, vypovedá o tom pohyb zástupcov ženijného vojska na lokalite.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20443798/okolo-ruzina-sa-motali-vojaci-budu-stavat-pontonovy-most.html#ixzz4Wyovc2wV

Kraj opäť perlil

odcitujem otázku TV Košice https://www.tvkosice.sk/video/5888d89d4526ca03a2d21e50

Zaujímalo nás aj to, či sa našla projektová dokumentácia mosta, ktorá podľa decembrových vyjadrení KSK nebola odovzdaná, keď sa majetok presúval v roku 2004 na Košický samosprávny kraj. Hovorkyňa kraja pre TV Košice dodala, že "nájdenie projektovej dokumentácie nehrá žiadnu úlohu. Ide o starú projektovú dokumentáciu z výstavby mosta".

Nuž ak na posúdenie existujúceho stavu konštrukcie a návrh riešenia nie potrebná pôvodná dokumentácia, tak ako to tvrdí hovorkyňa, tak by mali všetci takíto táraji bleskovo zmiznúť z pozície. Darebačina kraja pri preberaní objektu do správy je viac než okatá. Neprebrali projekt? Neexistoval? To sa mi nechce veriť! Ak to robia lenivci a úradníci, diletanti, tak to takto dopadne. Existujú mostné listy, pasporty. Či? Bývalý správca Cestný investorský ústav, s ktorým som pracoval 11 rokov by sa obrazne povediac v hrobe obracal.

Čo povedať, povedzme na záver tohoto príspevku?

Že, pokračovanie nabudúce. Lebo pokračovať bude filtrovanie informácií, bude sa naťahovať čas a riešenia sa budú odohrávať v mútnych vodách Hornádu, tam kde to nik nevidí, niekde pod ružínskym mostom.  

Zamýšľal sa v dec. 2016 až jan. 2017 Vlado Čuchran horami@horami.sk stavebný technik vo výslužbe 


Most pravdepodobne realizovali 

vtedajšie Inžinierske stavby n.p. (IS) Vychádzam z toho, že v tom čase boli dominantným hráčom a špecialistom na mostné stavby, mali svoju prefu v Kysaku a realizovali diela na princípe prefabrikátov.

Prefabrikovaná letmá montážna technológia za použitia predpätých prvkov bola v tom čase veľmi progresívna technológia, predpäté sústavy boli zavedené aj do bytovej výstavby (T0-8B známe pod pojmom pražské byty). Predpäté prvky sú užívané dodnes.

Projektovú dokumentáciu realizoval pravdepodobne Dopravoprojekt

https://www.dopravoprojekt.sk/sk/kontakt/kontakty ,

uvažovaný ŠUDOP (štátny ústav dopravného projektovania bol dosť špecializovaný najmä na železničné stavby a zvršky a či na mostné neviem a či aj náročné cestné tiež neviem, ale skôr si myslím, že to bol Dopravprojekt a jeho Prešovská či Bratislavská pobočka,

Cestný investorský útvar - dnes Slovenská správa ciest bol štátny investor. Možno tam by sa našli nejaké informačné linky

https://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc  


Čas prešiel

16.06.2017

a úradníci ukázali svoju nekompetentnosť a zablúdili v oblasti riešenia a obstarávania zakázky do takých bludísk, že na nich nastúpila kontrola. Tí sa taktiež nevedeli zorientovať a trocha dlhšie než plánovali, tápali v labyrinte zmätkov. Aj sa nám vykľuli nové riešenia a neviem či uzrelo ich technické zdokumentovanie (projektová dokumentácia), či už máme aj vydané stavebné povolenie, čo nejaký ten čas aj pri všetkej vôli, váhe a objeme igelitových tašiek, trvá. Napodiv máme tu ponúknuté ceny, ktoré mali byť vygenerované z technickej dokumentácie a už aj víťazov. A ceny náramne sa líšiace od pôvodných prepokladov.

Tápanie, mútne vody.

Máme tu riešenia, ktoré sa dozvedáme z médií. Prvé čo som postrehol bolo, že sa pôvodné zdeformované nosníky budú zvonku predpínať, spriahovať a nadbetonovávať a zmení sa chrakter konštrukcie z konzol so stredovým kĺbom, na vodorovné nosníky. 

cit: Technické riešenie sanácie spočíva v zmene statického systému (zmonolitnenie stredového kĺbu) a vo vnesení dodatočného predpätia dosadením nových predpínacích káblov na spodnej strane mosta. Súčasný priehyb mostovky sa odstráni účinkom dodatočného predpätia a položením vyrovnávacej vrstvy z betónu s následnou úpravou nivelety. Súčasťou sanácie bude aj nové zábradelné zvodidlo, monolitické rímsy, izolácia, nový asfaltový povrch a odvodnenie.

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/177772/Oprava-cestneho-mosta-cez-Ruzin-bude-oproti-predpokladom-o-lacnejsia 

A, že podpery sú v dobrom stave. Nuž počkám, čo sa z toho vykľuje, lebo:

pôvodná správa https://www.cassovia.sk/news/20344 (mám ju na https://ruzinskymost.webnode.sk/media/) uvádza:

cit: Na základe celkového posúdenia vzhľadu, výsledkov karbonatizačných zmien a uskutočnených chemických skúšok je možné konštatovať najmenšiu pevnosť betónu v miestach najväčšieho ohybového momentu - nad podporou.

Nebudem zachádzať do pdrobností, mám spústu otázok k utajovanej dokumentácií. Mám pocit, že nás čaká nášľapná mína, odistená v novom volebnom období KSK.    ČLÁNKY

Vlastne som tam nemal čo hľadať. Keby všetko fungovalo, tak ako má. Lenže nefunguje a ani tak skoro nebude. Zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstiev, parlamentných schôdzi na rozličných úrovniach vládnutia by malo byť nejakým spôsobom štandardným občianskym javom a teda prenesene ide o to, aby verejnosť bola informovaná o dianí tých, ktorým dali...

"Reality šou"

20.02.2017

Na Slovensku prebieha seriál, reality šou. Niektorí ho sledujú, iní nie. Mali by, týka sa každého z nás. Je zo života nás. Nastavené zrkadlo života v krajine pod Kriváňom. Zatiaľ nemá vysokú sledovanosť, ale ručím, že bude mať. Je to seriál s podtextom, spoločným menovateľom: neschopnosť, lajdáctvo, darebačina. Prvý diel sa začal o niečo skôr, ale...

Nemôžem súhlasiť s tým, že most sa vie pokaziť za veľmi krátku dobu. Už preraďovanie do kritickejšej skupiny a vrcholiace v havarijnom stave s následkom hrozby deštrukcie, kde to konštatoval správca v úlohe pasívneho štatistu, mal byť podnet na riešenie celkovej dopravnej situácie správcom. No neudialo sa. ŽIadne technické návrhy, dokumentácia,...

pristupujú k nim aj legislatívne diery, liknavé či tápajúce predpisy, či napokon žiadne. Naším východom krajiny lomcuje celom slušná kauza, na rozdiel od politických, tunelárskych, ide o mostnú kauzu. Most Ružín v správe VÚC, Košického samosprávneho kraja, sa nám postaral o vecičky ktoré popisujem na týchto stránkach.

Myslím,

04.02.2017

že kompetentní, mali hromadu času od zistenia, že sa niečo deje, pripraviť riešenia, koncepciu, pretože ako uvádzam v úvodnom článku a prikladám foto, pretože:

Povedzeme si niektoré základné parametre, aké má splňať cesta II. tredy. Rozdelenie cestných komunikácií z hľadiska dopravného významu cestnej siete vyplýva z aktualizovanej STN 736101. Na rozdelenie cestných komunikácií z hľadiska dopravného významu nadväzuje návrh nového číslovania ciest ( pozri ďalej ). a) Podľa dopravného významu (v zmysle STN...

Prosím, sledujte miestnu sitáciu na týchto stránkach!


spustené 4.2.2017 18:00


POZVÁNKA NA ZASTUPITEĽSTVO KSK 20.02.2017


Flag Counter

Dokumentuje KSK na svojich stránkach https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/most-ruzin/

© 2017 Vlado Čuchran Košice 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!