Trestné stíhanie

09.02.2017

Nemôžem súhlasiť s tým, že most sa vie pokaziť za veľmi krátku dobu. Už preraďovanie do kritickejšej skupiny a vrcholiace v havarijnom stave s následkom hrozby deštrukcie, kde to konštatoval správca v úlohe pasívneho štatistu, mal byť podnet na riešenie celkovej dopravnej situácie správcom. No neudialo sa. ŽIadne technické návrhy, dokumentácia, riešenie obchádzok počas prác na novom moste, žiadne kumulovanie financií, majetkoprávne rokovania. Trestuhodné.