Akoby táto krajina nemala už dosť zmätkov

04.02.2017

pristupujú k nim aj legislatívne diery, liknavé či tápajúce predpisy, či napokon žiadne. Naším východom krajiny lomcuje celom slušná kauza, na rozdiel od politických, tunelárskych, ide o mostnú kauzu. Most Ružín v správe VÚC, Košického samosprávneho kraja, sa nám postaral o vecičky ktoré popisujem na týchto stránkach.

Predmetom mojej úvahy bola otázka týkajúca sa chaotických či nepostačujúcich predpisov v oblasti povinného uchovávania dokumentácie stavieb a ich objektov (projektová - pre vydanie stavebného povolenia, realizačná, konštrukčná, tendrová, zákres zmien počas výstavby, užívateľská - pasporty, evidencie údržby, foto a video dokumentácie, audity, revízie, kontroly s výstupmi pre plánovaciu činnosť).

Pretože akosi dokumentácia mostu vraj na svete nie je, čo je trestuhodné a hovorkyňa KSK nad tým mávla rukou. Že načo, veď je stará... Nuž ale, ak sa nebudú uchovávať a bude nesmierny zmätok v uchovávaní dokumentácií (čo už ja ako stavebný technik a projektant roky vnímam ) nevraviac o dokumentovaní zmeneného stavu, evidencií , zásahov, údržby, bude tu do nekonečna chaos. Voľačo riešia špeciálne technické predpisy, podmienky (TP, PN), vydané pre konkrétnu oblasť a poznanú najmä špecializovanými technikmi. Verejnosť ich nepozná, koniec koncov, spolieha sa na odbornú úroveň odborných pracovísk, ktoré akosi miznú pod záplavou straníckych a nutno povedať laických, poslušných a hlúpučkých, či priam hlúpych nominantov. Ale sú na riadiacich miestach...

Takže riadiac sa legislatívou, môžeme zabŕdnuť do jej laických znení, ku ktorým sa technici buď nevyjadrovali, alebo zablúdili vo formuláciách a novelách, technikom nezrozumiteľným, konečne ako väčšine populácie, pretože právne formulácie sú ťažko lúštiteľné a vyžadujú si nasledovné právne analýzy, názory, výklady, školenia, spory, lebo sú až žalostne zle formulované a koncipované. A menia sa s počasím a vládnou mocou. To si technici dovoliť nemôžu. Tu je jednoznačnosť riešenia, informačná hodnota na prvom mieste.

Predpisy čosi tvrdia o ukladaní dokumentácií na stavebných úradoch a obciach (???) https://www.stavebnyportal.sk/33/archivovanie-overenej-projektovej-dokumentacie-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmI_KRUnJsuc8fWO4J_jBEqVh8IC1iBTLbA/?reltype=1  (neviem prečo nie v archívoch ale na obciach) máme tu zákon o archívnictve a novely, ktorých úporným poskladaním sa človek možno dostane ku úplnému zneniu. Nejako som nenaďabil na povinnosti viesť a udržiavať projektovú dokumentáciu a jej druh, archivovať ju a hlavne vedieť kde je, ak je (nestačí len na stavebné povolenie, ale realizačná projektová, konštrukčná dokumentácia napríklad od dodávateľa stavby čiobjektu, lebo to je dôležité) a to určite minimálne do dňa likvidácie objektu. Neviem nič o sprístupňovaní dokumentácie, pre technické účely, digitálnom uchovávaní a náväznosť na autorské práva. Asi toho chcem veľa...

Chýba mi centrálny register stavieb a objektov, preto, aby nebol chaos. Je snáď komplikované pri stavebnom povolení zadať údaje do registra? Priložiť link na úložište dokumentácie, zaviazať zhotoviteľa realizačnej projektovej dokumentácie ku povinnosti uložiť aj konštrukčnú dokumentáciu. Ošetriť autorské práva projektantov aj dodávateľov technológií. Určite by to malo byť na stavbách významu ako je doprava, (štát) energetika, rozvodné stiete, zdroje (utajenie?) a zaviesť https://stavebnictvo-sk.blogspot.sk/2014/02/problemy-so-zachytenim-stavu-podzemnych.html .

Je potrebný ten chaos a náklady a tápanie ak sa niečo stane?

Dnes investori vyžadujú digitálne verzie pre vyhlasovanie tendrov. Ako projektant neviem, kde sa potom roztrusujú moje projekty na DVD, hoci výkresy a texty sú v .pdf, sú tam rozpočty v exceli, plné s cenami aj prázdne na súťaž, je tam myšlienka s mojím autorstvom. Investori si doslova vynucujú aj projekty spracované v editovateľnej forme, čo je už riadna dávka drzosti, keďže ich potom používajú na ďalšie myšlienky a núkajúc inému spracovateľovi, projektantovi pre riešenie ďalšieho dielčieho problému (napr. prístavba) aby tak ušetril na nákladoch využívajúc bez vedomia pôvodného spracovateľa, projektanta podkladov ním spracovanú časť dokumentácie. jednoducho povedané, kradne sa myšlienka, kradne sa dielo duševné.

Dôvod takejto požiadavky, aby bola k dispozícií pôvodná dokumentácia

je neodškriepiteľný: projektant potrebuje technické parametre toho ktorého objektu, vstupy, predpoklady, rozmery, tej ktorej stavby a jej objektu, ako podklad ku nasledovnému spracovaniu ďalšieho riešenia. Investor, správca, formou evidencie zásahov a údržby, pasportov registruje, zmeny a plánuje riešenie, ktoré ho čaká. Pretože všetko starne a chátra a chce svoju údržbu. A investor, stavební,majiteľ, správca na to kumuluje financie. V našom prípade, KSK nad svojou povinnosťou, mať dokumentáciu ako podklad pre rekonštrukciu, mávlo rukou a pritom k havárii dopomohli vlastným pričinením a nedbanlivosťou. A možno ani netušili, že by dokumentáciu mali mať... O to horšie.