Naši zástupcovia?

20.02.2017

Loading

Vlastne som tam nemal čo hľadať. Keby všetko fungovalo, tak ako má. Lenže nefunguje a ani tak skoro nebude. Zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstiev, parlamentných schôdzi na rozličných úrovniach vládnutia by malo byť nejakým spôsobom štandardným občianskym javom a teda prenesene ide o to, aby verejnosť bola informovaná o dianí tých, ktorým dali hlasy a dôveru, aby ich zastupovali a takto im zverili moc. Hoci to býva tak, že vládnu tí, ktorým sme hlas nedali. Môj terajší prípad. A teda tí, čo volili tých, čo vládnu a to už dosť dlho a to tak zle, že im padajú mosty (okrem iného) majú svoj podiel na stave.  

Jasné. Chodiť a počúvať nudné reči, to ma nebaví a skôr si myslím, že by som sa nemusel až tak starať o veci verejné, že som odovzdal svoj hlas do rúk zodpovedným. Lenže to tak nie je a ja si dávam bacha. Kontrolujem tých, ktorých som vo svojom mene poveril, aby túto krajinu riadili. A veru neľutujem, lebo keby som nehádzal na nich očko, veľmi by som sa čudoval, kam to dotiahli... Najmä tí ktorí sa dostali k moci. A ako sa zdá aj k neobmedzenej. 

Paradoxne, obmedzení sa dostávajú k neobmedzenej moci... Údel sveta.

Dnešné stretnutie na pôde zastupiteľstva košického kraja dalo zabrať najmä po stránke psychickej odolnosti diváka, voliča, občana, voči alibistickému správaniu sa vyvolených, zvolených, teda tých, čo sú pri moci. Víťaz berie všetko, podľa výroku jedného z nich a ja som netušil, že naozaj všetko. Ešte aj pravdu. Hra na schovávačku, tutlanie, osočovanie, nedostatok priestoru pre prezentáciu iného názoru. Zahatanie názoru. 

ŠKANDALÓZNE!

Zazneli perly, z ktorých hodno niektoré spomenúť:

Obhajoba padania mosta: "Nevieme zabrániť prívalovým vodám, pohrome aby to tu pustošili...", tak nejako podobne znel výrok jedného z obhajcov terajšej katastrofálnej situácie. Nuž dotyčný si myslí, že padanie mosta spôsobila akási nepredvídaná živelná pohroma. Má pravdu, ale len v tej pohrome. Tá je zosobnená v straníckych nomináciách na riadiacich zložkách s absenciou odborných technikov.

"Projektant bol smelý a navrhol subtílny odvážny most a nepredvídal stav, ktorý nastane statickým zlyhaním nosníkov mostovky," vyjadril sa približne statik, posudzujúci most. 

Vysvetlím: technológia letmej montáže dostala význam zavedením predpätých konštrukcií. Technológia bežná vo svete. Predpäté prvky sa využívajú po celom svete. Svet pozná oveľa viac a odvážnejšie konštrukcie. Svet si ich ale nedá zničiť vlastnou ľahostajnosťou, lajdáctvom.

Predpätie mostu ktorý je konzolového typu je vložené do horných časti konštrukcií, (teda obojstrannej konzoly) namáhaných budúcim ťahom. Náš dotknutý most je však natoľko zbortený, že jeho a to dokonca trvalé deformácie niekoľkokrát prekročili možnú mieru! Táto deformácia zmenila správania sa krajných častí, koncov konzol pri brehových oporách. Tie sa priehybom položili na opory a prestali sa správať ako nad oporou sa vznášajúce konzoly a vzniklo z toho podopretie. Tým sa zmenili namáhania a konštrukcia sa začala namáhať pri dolnom okraji, čo na tento prípad nie je samozrejme dimenzovaná. Odznel názor a to dokonca statika, že projektant mal na takýto abnormálny a deštrukciou konštrukcie vzniknutý priehyb myslieť, rátať, rezervou priestoru nad oporou, aby aj  po katastrofálnom, deštrukčnom priehybe sa konštrukcia správala stále ako konzola a nie ako podpretý nosník. Nuž nezmysel. To by v tom prípade projektant poprel sám seba a uvažoval by s deštrukčným stavom, pri návrhu, čo je samozrejme úplný nezmysel. Žiaľ projektant sa nemôže brániť, tak sa hľadajú aj takéto úhybné manévre a nekalé praktiky. Most možno jednoznačne považovať za deštruovaný, zrelý na likvidáciu.

Líškanie sa. Aj tak by som nazval jeden z príspevkov. "Ďakujme, že sa nám postarali o pekné náhradné cesty." Ak by bola dotyčná osoba ticho, vážil by som si ju. Prehovorila...

Lesy? Vlastne nemôžu za dopravu po moste, to prepravcovia. Koniec koncov asi pravda. Jedni rúbu, iní vozia, iní speňažia. Spoločný kšeft. Vlastne rúbu v v oblasti NATURA a vtáčích chránených území. Tak táto ochranná značka dobre poslúžila, len aby sa lesy prekategorizovali do iného režimu a boli oslobodené od poplatkov či daní. Žiadny ochranársky zámer v tom milý čitateľ nehľadaj. Kšeft je kšeft aj cez rodinné ministerské väzby. Podelené úlohy.

Váhy pred vstupom? Obmedzenia, značky? Horúci zemiak si prehadzujú kraj, polícia a neviem kto ešte. 

Lesy nikdy nespolupracovali s firmou Taper odznelo z úst obhajoby... pozrite video REPORTÉRI povedzme od 13. minúty.


Takže tak, ak si necháme na seba kydať a budeme mlčať.